Oživení barev v obci Sedlice.

S obcí Sedlice nás pojí dlouholeté pracovní vztahy, které jsou budovány na vzájemné důvěře. V čem se s paní starostkou shodneme, je perfektně odvedená práce. S tím je spojena i péče o produkty. [...]